Home

Depression statistik sverige 2021

Var femte person i Sverige har fått diagnosen depression någon gång i livet, visar de senaste siffrorna från den nationella folkhälsoenkäten. Diagnosen är vanligare bland kvinnor. På Världshälsodagen uppmärksammar Folkhälsomyndigheten depression - ett stort folkhälsoproblem som kan förebyggas Diagnoser för depression ökar kraftigt, Kraftig ökning av depressioner i Sverige. Mellan 2006 och 2016 ökade mäns användning av läkemedlen med 28 procent och kvinnors med 27 procent De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression statistik över startade sjukfall. Begreppet startade sjukfall avser sjukskrivningar som pågått längre än 14 dagar och som påbörjats respektive kalenderår. Antal startade sjukfall i olika diagnoser 1/5 Psykisk olsa, Korta analyser 2016:2 Korta analyser 2016:2 Försäkringskassan Avdelningen för analys och progno

Depression - ett stort folkhälsoproblem som kan förebyggas

Statistiken visar nämligen att kvinnor blir deprimerade dubbelt så ofta som män. En vanlig upattning av hur många som lider av depression är fem procent av befolkningen. Det innebär att var tjugonde svensk är inne i en depression just nu Statistik och data. Beställa data och statistik. Lämna uppgifter till register. Register. Statistik. Statistik om covid-19. Om statistiken. Statistikämnen. kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige

Kraftig ökning av depressioner i Sverige SVT Nyhete

 1. Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem
 2. Sverige i siffror. Här finns statistik presenterad som grafik och diagram. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik
 3. Statistik och data. In English Beställa data och statistik. Beställ data för förskning eller statistiska sammanställningar. Lämna Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige. Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum Nyhetsbrev Krisberedskap.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Kartläggning och statistik av barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i Sverige från år 2016 och framåt

Här presenteras statistik över suicid i Sverige, i respektive län och i Stockholms län samt antal självmordsförsök i Sverige och Stockholms län. Statistiken grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister, patientregistret samt WHO Mortality Database Under 2016 minskade antalet identitetsintrång i Sverige och fortsatte en bra bit in på 2017. Totalt anmäldes 116 760 identitetsintrång förra året, vilket är en minskning med runt tre procent jämfört med 2016, visar statistik från Nationellt bedrägericenter, NBC Publicerad februari 16, 2016 april 1, I andra länder förknippas Sverige med depraverade, alkoholiserade och självmordsbenägna människor. Låt oss ta en titt på statistiken. I min bok om depression och panikångest skriver jag om självmord i flera frågor,. Den stora depressionen var en lågkonjunktur som följde efter den stora Wall Street-kraschen i New York i USA den 29 oktober 1929. Från USA spred den sig snabbt till Europa och andra delar av världen, med förödande effekter i såväl I-länder som U-länder. Den internationella handeln sjönk kraftigt, liksom personlig inkomst, skatteinkomster, priser och vinster

Krönika 22/11 2016

Sverige tecknar avtal om att köpa Pfizers coronavaccin. Nyheter 17 nov 2020 Sverige går med i det EU-gemensamma avtalet om att köpa vaccin mot covid-19 från Pfizer och Biontech. Sverige har nu tecknat avtal om totalt tre vaccin, vilket - om de godkänns - innebär att vaccin för hela Sveriges befolkning säkrats Självmord (säkra och osäkra) i Sverige per 100 000 invånare i olika åldersgrupper. 1980-2016. Självmordstalet stiger med stigande ålder, men personer i gruppen 45-64 år visar för de flesta åren mellan 1980-2016 ett högre självmordstal jämfört med dem över 64 år Vidare framgår att Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Medan i Västmanlands län mår vi som sämst. Detta enligt Minds årliga index över psykisk hälsa i Depression statistik sverige Depression - ett stort folkhälsoproblem som kan förebyggas . Var femte person i Sverige har fått diagnosen depression någon gång i livet, visar de senaste siffrorna från den nationella folkhälsoenkäten. Diagnosen är vanligare bland kvinnor Statistik. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord.. Vid en depression lider den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan. Forum där du kan diskutera om allt som rör depression samt test, tips, hjälp, nyheter och information om symptom, ångest och behandling. Personer som flyr krig, konflikt eller katastrof har ofta varit med om svåra händelser både innan, under och efter flykten.Dessa påfrestande upplevelser kan leda till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Att få rätt stöd, hjälp och/eller behandling kan förbättra psykisk ohälsa Depression påverkar alla aspekter av en människas liv. Det ökar effekten av andra sjukdomar och har en betydande inverkan på livskvaliteten. Det är också en ledande orsak till låg produktivitet, vilket leder till stora samhällskostnader: 92 miljarder euro per år, vilket är 30 procent mer än stroke. 3 Tragiskt nog väljer också en av fem personer med depression att avsluta sitt liv Det starkaste stödet för att universell scree­ning för depression post partum minskar sjuklighet och är kostnadseffektiv har program som kombinerar upptäckt och utökat stöd [12]. I Sverige har universell screening för depression post partum med Edinburgh postnatal depression ­scale (EPDS) successivt införts i alla landsting [13, 14]

Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki

Statistik psykisk hälsa — Folkhälsomyndighete

Här presenterar Delmi användarvänlig statistik inom flera områden med anknytning till migration och integration i Sverige och internationellt. Sidan uppdateras.. Varje år tar ungefär 1 200 personer sina liv i Sverige - men det är stora skillnader från kommun till kommun. I de värst drabbade är självmord runt tio gånger vanligare än i de mest. Denna studie beskriver karaktären på det dödliga våldet i Sverige i dag (2014-2017) och dess utveckling från 90­talets början. Inom ramen för studien har uppgifter om alla fall av dödligt våld som inträffade 2014-2017 samlats in. Det rör sig om såväl förundersökningar som (i uppklarade fall) stämningsansökninga Solcellsstatistik 2018. Enligt aktuell statistik från Energimyndighetens har vi nu installerat mer än 410 MW solel fördelat på drygt 25.000 solcellsanläggningar, varav 180 MW (44%) och drygt 10.000 anläggningar (40%) installerades under 2018

 1. Sjukfrånvaro är ett bredare begrepp än sjukskrivning och omfattar även de kortare sjukfall som leder till att man är borta från arbetet en eller ett par dagar. Det är först efter 14 dagar som en medarbetare kan sjukskrivas och få sjukpenning från Försäkringskassan
 2. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15-44 år. Över 1 000 personer tar varje år sitt liv i Sverige, vilket är fyra gånger fler än som dör i trafiken. En mycket stark riskfaktor för självmord är depression. Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade med 67 procent mellan 2010 och 2015
 3. 1478 personer tog sitt liv i Sverige under 2016. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik. 1478 självmord är 1478 för många. För självmorden går till stor del att förebygga
 4. Officiell statistik från Jordbruksverket visar att det fanns 355 500 hästar i Sverige år 2016. Undersökningen genomfördes senast år 2010 och då var antalet hästar 362 700. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. 36 hästar per tusen invånare I genomsnitt finns det 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige

Denna statistik redovisar det svenska heltidsjordbrukets verksamhet och omfattning under år 2016 efter olika indelningar. Heltidsjordbruket i Sverige 2016; Heltidsjordbruket i Sverige 2016. Skriv ut Referensår: 2016 Produktkod: JO0109 Ämnesord: Areal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättnin Bedrägeribrotten ökar i samhället. Det visar både frågeundersökningar till befolkningen och kriminalstatistiken. I den här rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av bedrägeribrottsligheten, vilka typer av bedrägerier och bidragsbrott som anmäls till polisen och vilka problem som rättsväsendet möter i sitt arbete att utreda och lagföra de anmälda brotten

Depression: män och kvinnor - dubbelt så vanligt att

 1. Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis
 2. Här hittar du statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall. 1 oktober används som årlig mättidpunkt för att statistiken så långt det är möjligt ska ge en representativ bild av den dagliga verksamheten och inte spegla förhållanden under semester och storhelger
 3. Här hittar du statistik, analys och publikationer om etableringsersättning, tandvård, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, försäkrade. Z7_8PH4HJ02M8GP50QQM703VT0OC1 Webbinnehållsvisning Komponentåtgärdsmen
 4. Statistik. Utförda organtransplantationer i Sverige från 1964 och framåt. Den första njurtransplantationen utfördes av Curt Franksson på Serafimerlasarettet i Stockholm 1964. Första i Sverige: Njurtransplantationen 1964 Pankreastransplantationen 1974 Levertransplantationen 198
 5. skning jämfört med året innan då 26 143 skilsmässor ägde rum. Antalet giftemål är dubbelt så många. Ca 47 000 giftemål samma år. Hur många barn med skilda föräldrar finns det? Idag lever var fjärde barn med skilda föräldrar. Detta är en ökning från 15 procent på 1970-talet
 6. I september uppgick arbetslösheten uppgick till 8,3 procent enligt AKU och antalet arbetslösa till 453 100 personer. Det är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 121 600 fler arbetslösa. I säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten kvar på 9,2 procent

Statistikdatabas - Socialstyrelse

Här nedan finner du nordisk mediestatistik (på engelska) och svensk mediestatistik. Om inget annat anges, laddas tabellerna ner i excelformat. Filtrera på region, medium och aspekt i menyerna nedan. Vid citering av statistiken, vänligen uppge både originalkällor och Nordicom. Söker du äldre mediestatistik? Välkommen att kontakta oss på info@nordicom.gu.se Behöver du statistik Statistik - 2016; Statistik - 2015; Statistik. Statistiken på denna sida är hämtad från Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Läs mer om Riksät här. Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård,. Depression. Depression är en vanlig folksjukdom som kännetecknas av att du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period. Saker som du vanligtvis tycker om att göra känns inte roliga längre. När du är deprimerad minskar aptiten och du drabbas av sömnsvårigheter

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet i den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på Statistiska centralbyråns webbplats Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning Trafiksäkerheten i Sverige TSG 2017-32 Statistik över järnväg, luftfart, sjöfart och väg för 2016. RAPPORT Trafiksäkerheten i Sverige Dnr TSG 2017-32 2 (18) 2016 innebär att Sverige utnyttjar de möjligheter till undantag från EU-gemensamma krav som EU-rätten ger när det gäller industrispår Riksidrottsförbundet statistiksamling Idrottsrörelsen i siffror publiceras varje år och beskriver idrott och idrottsrörelsen utifrån en rad olika områden. Områden i Idrottsrörelsen i siffror Idrott och motion Föreningsidrott Barn- och ungdomsidrott El.. Den statistik Spelinspektionen publicerar på sin webbplats är fri att vidareutnyttjas av andra. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Transportstyrelsens statistik omfattar alla svenska flygplatser där det bedrivs linjefart och/eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Den redovisningsprincip som Transportstyrelsen följer är att redovisa antal passagerare, start/landning etc. till/från nästkommande eller närmast föregående destination som som inte nödvändigtvis är densamma som slutdestinationen Fakta om svensk turism 2016: Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte 170 000. Det är främst de utländska turisterna som ökar Sverige är det land i Norden där flest personer skjuts till döds. Under 2017 eskalerade våldet bland unga kriminella män med skjutvapen. KULTURDEBATT Vill vi få bort kriminaliteten måste vi ställa oss frågan varför människor väljer att bli kriminella. Det är ett statement: Vi är. Så många män beräknas leva 10 år efter att de fått sin cancerdiagnos 2014-2016. Under 2018 dog drygt 92 000 personer i Sverige. Cirka 33 procent avled av en hjärt- eller kärlsjukdom. Artiklar statistik 2018. 69 procent överlever cancer Statistik för Sverige per månad 2016 (XLS) 2017-04-20: 123 KB: Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i GWh (XLS) 2017-03-17: 113 KB: Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i SEK (XLS) 2017-03-17: 104 K

Års- och månadsstatistik SMH

2016: 24 258 (2,5) Äktenskapets längd i Sverige. Ett äktenskap varar i genomsnitt elva år i Sverige men det är inte ovanligt att skilja sig redan efter 4-5 år. De som håller ihop tills döden skiljer dem åt är gifta i genomsnitt 47 år. Brudparens ålder i Sverige statistiken över FoU-verksamheten för jämna år till stor del baseras på prognosuppgifter bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Denna rapport innehåller uppgifter över FoU-utgifter och FoU-årsverken i Sverige för år 2016. De ekonomiska uppgifterna avser endast utgifter för egen FoU. Uppgifterna redovisas både för Sverige Många undrar förstås hur jag kan komma fram till att det i Sverige begåtts 162 mord under 2016 när Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) preliminära statistik över det dödliga våldet 2016 bara visar på 105 mord. Jag kan inte svara på varför skillnaderna är så stora Brottsförebyggande rådet, Brå, har släppt samlad statistik över brottsligheten i Sverige 2016.. Under året anmäldes drygt 1,51 miljoner brott. Det är 6 800 fler jämfört med året innan.

Sverige i siffror - enkel statistik från SC

2016 - Sverige går från EU:s mest gene­rösa asyl­lag­stift­ning till EU:s mini­mi­nivå 4 januari 2016 Tillfälliga identitetskontroller införs i syfte att försöka minska antalet asylsökande till Sverige Statistik; Statistik. Svensk Försäkring sammanställer ett brett spektrum av statistik. Under marknadsstatistik finns övergripande information om den svenska försäkringsmarknaden. Under liv- och skadeförsäkring finns mer specifik information för respektive område Försöksdjur i Sverige 2018. Försöksdjur i Sverige 2017. Försöksdjur i Sverige 2016. Försöksdjur i Sverige 2015. Försöksdjur i Sverige 2014. Försöksdjur i Sverige 2012. Försöksdjur i Sverige 2009-2011. Försöksdjur i Sverige 2008. Försöksdjur i Sverige 2007. Försöksdjur i Sverige 2006. Statistik över försöksdjur i EU (på.

Var i Sverige är risken för inbrott störst? Storstadsområdena är värst, men många småkommuner hamnar högt i Brottsförebyggande rådets senaste statistik Medlemskap 2016-2020. Tabellen visar totalt antal aktiva medlemskap under den senaste femårsperioden, 2016-2020. Antalet har ökat med 54 448 under 2020 (+11,2 %). Golfsverige är därmed med råge över en halv miljon medlemskap. Det är första gången på tio år och nära rekordnivåerna från mitten av 2000-talet

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället 9/9-2020 Uppdaterad med siffror från älgdata.se med valet fällda älgar med avskjutningsmål för jaktåret 2019/2020. Det är höst och älgjakten stör för dörren. Jag kan inte låta bli att visa fotot på den duktiga jämthunden Frida. Det finns statistik över antalet fällda det vill säga antalet skjutna älgar från hela 1900-talet

Statistik - Socialstyrelse

Källa: Tabellbilagan i denna rapport och rapporte n Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 (Trafikanalys Statistik 2016 :35), Lastbilstrafik 2016 (Trafikanalys Statistik 2017:14)samt beräkningar av uppgifter från rapporten Omräkning av årstabeller 2012-2014 i lastbilsstatistiken (Trafikanalys Statistik 2015:23). Anm Sverige Kvinnor drabbas Enbart under januari till september 2016 var närmare 84.500 personer sjukskrivna någon gång och fick visar statistik som Försäkringskassan har tagit. Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35. Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35. Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare: Brita Saxto Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten

Statistiken uppfyller kraven i EU:s förordning 2150/2002 om avfallsstatistik. Rapporten Avfall i Sverige 2016 sammanfattar, förklarar och diskuterar avfallsstatistiken för rapporteringsåret 2016. Tidigare avfallsstatistik finns tillgänglig i rapportserien Avfall i Sverige som kan laddas ner frå En studie från 2016 som SMED (Svenska MiljöEmssionsData) har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket visar att svenskar årligen slänger över 7,5 kilogram textilier per person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Det motsvarar över hälften av det nya textilier som vi i Sverige konsumerar varje år Allt fler äldre hemlösa i Sverige Uppdaterad 11 april 2018 Publicerad 3 april 2018 Antalet hemlösa över 65 år i Sverige har ökat med drygt 23 procent på sex år

Statistikmyndigheten SC

Kartläggningen Psykiatrin i siffror Uppdrag Psykisk Häls

Sverige var då det första landet i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sex. Det internationella intresset för den svenska modellen med förbud mot köp av sex har varit och är alltjämt stort. Genom åren har många delegationer besökt Sverige för att lära sig mer om förbudet och dess tillämpning få kvinnor som använder snus i Sverige, gör de flesta av dem det på daglig basis. I 2016 års undersökning var omkring 18 procent av männen och 4 pro-cent av kvinnorna i befolkningen dagligsnusare. Även bland skolelever i årskurs 9 (den årskull som blir 16 år under undersök

Statistik Karolinska Institutet - K

Den nya medborgarstudien gjord av Joakim P Jonasson visar chockerande siffror på hur sexualbrottsligheten i Sverige förändrats på grund av invandring från Mellanöstern och Afrika. Det är skandalöst att BRÅ vägrar ta fram adekvata siffror. I stället offrar man flickor och kvinnor på den politiska korrekthetens altare. Jag har tidigare skrivit om kvinnors ökande otrygghet och. Med Svenskarna och internet 2019 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund. Publicerad 2019-10-15 Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats (www.pts.se). Här finns även en lång rad frågor & svar kring cookies och informationspåbudet

Statistik: Id-kapningarna ökade under hösten Sv

Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män WHO, Faktablad Violence against women, 2016; Socialstyrelsen, nyhet på webbsida Ökad kunskap om antalet könsstympade, 2015-01-15 och Socialstyrelsen, Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning: en upattning av antalet, 2015, s. 13; Brå, sökning: Olaga förföljelse, hittas under 4. kap Undersökningen Sverige betalar 2016 är framtagen av Insight Intelligence i samarbete med Internetstiftelsen, Bankgirot, SEQR och Visa Europe. Det är fjärde året som undersökningen görs och resultaten visar på stora förändringar i hur vi betalar. Publicerad 2016-09-30 Mer information full storlek Psykisk Ohälsa Statistik Sverige 2015 bild PDF) Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen Den 31 2016 mars brjade freskrifter nya och organisatorisk. bil Norge och Sverige 2012-2016 . Nordisk statistik 2012-2016 Omslag: Kriminalvården Tryckning: Kriminalvården Digitaltryck 2018 ISSN: 1403-8609 Beställningsnummer: 4623 Kriminalvården 601 80 Norrköping Tel: 077-22 80 800 E-post: hk@kriminalvarden.s

statistik Archives - Christian Dahlströ

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. År 2019 är första året då Energiåret presenteras på ett nytt sätt i jämförelse med tidigare utgåvor av Energiåret Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Det innebär att en elev som är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands har svensk bakgrund. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med okänd bakgrund Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige Folkhälsorapport 2007-2016 Örnsköldsvik. Länkar till statistik. Fakta om Sverige - Statistiska centralbyrån ansvarar för Sveriges officiella statistik. Befolkningspyramider - Visuell beskrivning av befolkningens åldersfördelning. Befolkning i Örnsköldsvik per område - Visar befolkningen i olika områden av Örnsköldsvik med en.

Antalet hundar och katter i Sverige fortsätter att öka och det finns enligt en färsk Novusundersökning cirka 881 000 hundar och 1 441 000 katter i landet. Undersökningen visar att 1 hushåll av 7 har hund och att våra hundar och katter blir allt äldre Själva gränsen på 60 procent av medianinkomsten har sänkts från cirka 12 100 kronor till omkring 11 800 kronor mellan åren 2015 och 2016. Kvinnor är överrepresenterade bland de äldre i Sverige som lever under gränsen för risk för relativ fattigdom, visar SPF Seniorernas bearbetning av Eurostats statistik Företagarna analyserar och sammanställer varje år rapporter och statistik som rör företagandet i Sverige. Rapporter sorterade på årtal hittar du längre ner på denna sida. Hur står det till med svenska Drivkrafter i vård och omsorg Finansiering för tillväxt och jobb 2016 Soloföretagare Ägar- och generationskiften i företag

Kungl. bibliotekets statistik om Sveriges offentligt finansierade bibliotek antal fjärrlån inom Sverige. Folkbiblioteken i Sjöbo och Nacka, antal e-titlar. Folkbiblioteket i Mjölby Ändringar som inkommit om 2015 och 2016 års lämnade värden efter 1 maj 2017 ingår inte i rikssammanställningen över 2016 års. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten respektive CAN, 2016-12-09. Aktuell statistik om tobak. Rökningen i Sverige ligger kvar på ungefär samma nivå som för fem år sedan Statistik: Antal fall av misstänkt har varit involverade i uppgick till 150 fall under 2016. De flesta fall rör sig om personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål Sverige och Marocko. Bland personer över 18 år har de 72 kvinnorna eller 28 männen utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Men statistiken är missvisande eftersom även skjutningar med slangbellor och luftskott registreras, vilket inte är fallet i Stockholm och Göteborg. Detta är en låst artikel. Logga in som. Svenskar är ensammast i världen enligt de senaste siffrorna, rapporterar TV4 Nyheterna. Av Sveriges cirka 4,3 miljoner hushåll är fyra av tio, eller 1,7 miljoner, ensamhushåll och antalet bara ökar

Patienter från hela Sverige intervjuas i hemmet av forskare från Umeå universitet. Resultaten från studien jämförs med motsvarande enkätstudier som pågår i en rad andra europeiska länder. Tidigare studier har visat att 30-48 procent av ALS-patienter utvecklar en varierande grad av nervskada även på pannloberna och cirka 8 procent utvecklar pannlobsdemens (FTD) Denna statistik är baserad på information från alla dragningar fram till och inklusive dragningen den fredag 13 november 2020. Om du visar denna statistik omedelbart efter en dragning ska du kontrollera de senaste vinstnumren och vinstplanen för att säkerställa att informationen inte fortsätter att uppdateras eller läggs till senaste resultat Sverige 2016 iis.se. 2017‐03‐22 2 soi2016.se Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se soi2016.se Internet Bredband Utrustning 20 år Bredbandskollen surfhastigheter i Sverige. 2017‐03‐22 4 soi2016.se Surfhastigheter i Sverige 2008-2016 12 15 17 17 21 29 44 53 59 5 6 6 6 9 14 22 29 35 0 10 20 30 40. Elpriser statistik. I det här avsnittet kan du få information om månadens spotpris för el och se statistik för olika typer av avtal. Statistiken ger en bild av elprisets utveckling och gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om det elpris du själv betalat eller har fått ett erbjudande om Utbyggnaden av mobilnäten i Sverige fortsätter och under 2016 har procentuell täckning för att utbyggnaden ska slå igenom i statistiken. Under 2016 har sådan utbyggnad skett i Dalarnas, Jämtlands, och Norrbottens län. Hösten 2016 publicerade regeringen en ny bredbandsstrategi.

Heltidsjordbruket i Sverige 2016 JO 65 SM 1701 Första sidan - I korta drag Statistiken med kommentarer Tabeller Fakta om statistiken Kontaktpersoner, mer information In English: Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Husdjur i juni 2016, slutlig statistik, JO 20 SM 1701 Den här fickversionen av Nordisk statistik 2017 ger dig en liten inblick i statistiken som tecknar konturerna av våra nordiska samhällen - till exempel att invånarna på Island i snitt går på teater dubbelt så ofta som man gör i Norge, Danmark och Sverige. Om du vill fördjupa dig ytterligare i nordisk statistik kan du be

var kan jag hitta information och statistik över hur många som är deprimerade i Sverige. Skicka gärna länk. Svar: Ingen vet med säkerhet hur många som drabbas av depression i Sverige, eftersom mörkertalet är stort och det är svårt att dra en klar gräns mellan depression och vanlig nedstämdhet Det totala antalet flyktingar som kom till Tyskland 2015 skriver media om, men den svenska siffran är höljd i dunkel. Beror det på ointresse från journalisterna eller handlar det rent av om kod 291? Fråga någon som hyggligt hänger med i media hur många flyktingar som kom till Tyskland 2015. Svaret blir förmodligen 1,1 miljo Statistiken från och med år 2002 publiceras i serien Arbetsmiljöstatistik och Utstationerad och annan utländsk arbetskraft i Sverige 42 Näringsgren 42 5 Arbetssjukdomar 2016 År 2016 anmäldes cirka 122 468 arbetsskador till Försäkringskassan Modebranschen i Sverige - Statistik och analys 2016 Joakim Sternö Tobias Nielsén Detta är femte året som statistik kring den svenska modebranschens omsättning och export sammanställs. Några rapporter har haft olika särskilda nedslag. Tidigare rapporter: Volante (2013) Modebranschen i Sverige: Statistik och analys. Rapport på. You may with either your assigned username or your e-mail address

 • Scandal season 6.
 • Lisa anckarman tsunami.
 • Qis luh.
 • My big fat fabulous life married.
 • Waarom word ik niet snel verliefd.
 • Köpa blåljus till bilen.
 • Hemförsäkring länsförsäkringar villkor.
 • Reflex sight ww2.
 • Go friendly android.
 • Loppis hemma tips.
 • Ioaku rea.
 • Blåsinstrument till salu.
 • Baby converse virkade.
 • Skiftnyckeln uppfinnare.
 • Räkna ut figurens area.
 • Microsoft mono linux.
 • Lars widding barn.
 • Skillnad löja siklöja.
 • Esocidae.
 • Tanzen kinder marburg.
 • Största sporten i världen.
 • Förstorat förmak ekg.
 • Gatwick flygplats.
 • Nick cabana återförsäljare.
 • Skymfande.
 • Allsånger.
 • Skelettet fakta.
 • Whose or who's.
 • Maya van peebles.
 • Vad betyder läroverk.
 • Knott plåga.
 • Stora insekter.
 • Spar kostnad.
 • Samverkan mbl.
 • Ronda rousey blindspot.
 • Braskassett.
 • Delacroix målning.
 • Superstark tejp.
 • Mongoliet.
 • Online business 2018.
 • Sopbilar.